Контролен Списък За Колекторски Писма

Stand:
Дошло е писмо от колекторска агенция. Това са компании, които събират задължения за други хора. Те искат пари за неплатена фактура и допълнителни разходи за събиране. Трябва ли да плащате за това? Да проверим!
Mann sitzt am Schreibtisch und liest ein Anschreiben eines Inkassounternehmens
Off

Има ли неплатена фактура? Купихте ли нещо или сте забравили да платите телефонната сметка?

Отговаря ли основното изискване, т.е. цената на стоката или услугата, на оригиналната фактура?

Попитаха ли ви отново да платите, преди колекторската агенция отново да изисква плащането? Или беше написано още на фактурата, че ще има проблеми, ако тя не бъде заплатена в рамките на 30 дни?

Те начисляват предупредителни разходи. Правилен ли е техният размер? Първото предупреждение обикновено не трябва да струват нищо! За всяко следващо предупреждение до 3 евро глоба са в ред.

Колекторската агенция иска да се увери, че имате пари за неплатената фактура. В ред ли е размерът? При неплатена фактура до 500 евро са допустими разходи до 27 евро.

➨ Отговорихте ли с „да“ на всички въпроси? Тогава трябва да платите възможно най-скоро, за да избегнете допълнителни разходи. Ако не можете да платите или не сте сигурни, имате нужда от съвет. Можете да го получите от потребителския център: www.verbraucherzentrale.de