Словник споживача - також українською

Stand:
Чи йдеться про "захист від сторонніх постачальників", "дистанційний продаж" або "перевірку кредитоспроможності" – в повсякденній "німецькій діловій мові" споживачі стикаються з багатьма складними термінами.
Ukrainische Frau in Flüchtlingslager

ПРО ЦЕЙ СЛОВНИК

Те, що викликає запитання навіть у носіїв мови, є ще більшою загадкою для людей із міграційним походженням. Завдяки "Словнику споживача" Центр захисту прав споживачів хоче надати мігрантам інструмент для повсякденного використання. Цей словник – перекладений українською мовами – пояснює найважливіші терміни німецького законодавства про захист прав споживачів.

Проблеми з договором про надання послуг мобільного зв’язку чи інтернету, з онлайн-покупкою чи з постачальником енергії? Терміни, зібрані тут, є незамінними для укладення договорів, заперечення проти небажаних угод або для запобігання можливому процесу стягнення заборгованості.

З одного боку, словник покликаний полегшити конкретну роботу в консультаційних відділах центрів захисту прав споживачів. З іншого боку, він має допомогти працівникам навчальних закладів та громадських організацій знаходити разом із мігрантами швидкі рішення.

А для людей з міграційним походженням він стане компасом, що завдяки правильному терміну вкаже їм шлях до справедливого договору. Тому що правильне слово в потрібний час може означати гроші.

Off
ПРО ЦЕНТР ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

У всіх 16 федеральних земелях Німеччини є центри захисту прав споживачів з широким спектром послуг, які надають поради в близько 200 консультаційних відділах. Тут споживачі отримують актуальну, достовірну інформацію та незалежні консультації.

Центр захисту прав споживачів завжди є належною контактною особою, коли йдеться про відносини між споживачем та підприємством. Він надає підтримку у різних сферах: наприклад, щодо договорів купівлі-продажу або договорів з ремісниками чи постачальниками послуг, угод у сфері туризму та відпочинку, цифрового світу, телекомунікацій, фінансів, страхування, будівництва та енергетики, продуктів харчування. Кваліфіковані поради експертів споживачі можуть отримати телефоном, електронною поштою або особисто в консультаційних відділах.

Центри захисту прав споживачів є незалежними неприбутковими організаціями. Метою їх роботи є інформування та консультування споживачів з питань приватного споживання та підтримка їх у відстоюванні своїх інтересів у відносинах з постачальниками. Крім того, центри захисту прав споживачів та Федеральне об’єднання центрів захисту прав споживачів сприяють забезпеченню та розширенню прав споживачів у рамках заходів з реалізації споживчої політики.

Робота центрів захисту прав споживачів підтримується за рахунок державних коштів федеральних земель, муніципалітетів і районів, де знаходяться консультаційні відділи, а також коштом федеральних проектних фондів.

A

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Abmahnung попередження
Abo (Abonnement) підписка
Abo-Fallen пастки для абонентів
Abrechnung рахунок
Abzocke обібрати
Alkoholkennzeichnung маркування алкоголю
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) загальні комерційні умови
Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) загальні умови страхування
Anbieter постачальник
Angebote пропозиції
Antrag заявка
Anwalt адвокат
Anzahlung передоплата
Artikel (Wirt.) артикул
Arzneimittel ліки
Außergeschäftsraum-Verträge договори, укладені поза офісом
Auszahlung виплата

B

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Bankkonto банківський рахунок
Bargeld готівка
Barzahlung оплата готівкою
Basiskonto основний рахунок
Beitragsservice сервіс адміністрування платежів
Beratung консалтинг
Beratungsgebiet сфера консультацій
Beratungsprotokoll протокол консультації
Beratungsstelle консалтинговий центр
Bestellungen замовлення
Betriebskosten експлуатаційні витрати
Betrug шахрайство
Bezahlmethoden методи оплати
Bezeichnung bei Lebensmitteln маркування продуктів харчування
Bio-Lebensmittel біо-продукти
Bonität кредитоспроможність
Bonitätsprüfung перевірка кредитоспроможності
Broschüren брошури
Bürgschaft гарантія

C

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Chipkarte чіп-карта

D

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Darlehen кредит
Daten дані
Datenmissbrauch зловживання даними
Datenschutz захист даних
Datenvolumen обсяг даних
Dauerauftrag довгострокове замовлення
Defekt несправність
Dienstleistungen послуги
Dispokredit кредитна лінія
Dokumente документи
Drittanbieter постачальники як третя особа
Drittanbietersperre виключення замовників як третіх осіб

E

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
EC-Karte платіжна картка EC
Eidesstattliche Versicherung афідевіт (свідчення під присягою)
Einschreiben рекомендований лист
Energie енергія
Energieberatung енергетичний консалтинг
Energiekosten витрати на енергію
Energieversorgung енергопостачання
E-Nummern (bei Lebensmitteln) E-число (для продуктів харчування)
Ernährung харчування

F

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Falle пастка
Fernabsatzgeschäft дистанційний продаж
Finanzen фінанси
Finanzierung фінансування
Flatrate фіксована ставка
Forderungen вимоги
Formular формуляр
Frist кінцевий термін
Fristverlängerung продовження терміну
Fälligkeit термін виконання

G

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Garantieverlängerung (Versicherung) подовження гарантії (страхування)
Gas газ
Garantie гарантія
Gebühren збори (мито)
Geeignetheitserklärung декларація придатності
Geldkarte грошова картка
Geldforderung грошова вимога
Geschäft бізнес
Gesetze закони
Gesundheitswerbung реклама здоров'я
Gesetzliche Gewährleistung гарантія передбачена законом
Girokonto гарантія передбачена законом
Giro/EC Card картка Giro / картка EC
Grauer Kapitalmarkt тіньовий ринок капіталу
Grundgebühr базовий збір
Grundpreisauszeichnung позначення базової ціни
Guthaben залишок на рахунку
Gütesiegel знак якості

H

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Haftpflicht відповідальність
Haftpflichtversicherung обов'язкове страхування відповідальності
Handyvertrag договір про надання послуг мобільного зв'язку
Haushalt (Wirt.) бюджет
Hausrat бюджет
Hausratversicherung страхування домашнього майна
Haustürgeschäft продаж на порозі
Heizkosten витрати на опалення
Hypothek іпотека
Händler дилер / продавець

I

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
IBAN IBAN
Inkasso інкасо
Internetanbieter інтернет-провайдер
Internetvertrag договір надання послуг з доступу до інтернет
Impressum вихідні дані

K

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Kartenzahlung оплата карткою
Kauf купівля
Kaufvertrag договір купівлі-продажу
Kennzeichnung bei Lebensmitteln Маркування харчових продуктів
Kfz-Versicherung автострахування
Kleingedrucktes дрібний шрифт
Konditionen умови
Kontoauszug виписка з рахунку
Kontonummer номер банківського рахунку
Kontopfändung арешт рахунку
Konsument споживач
Kosten витрати
Kostenfallen витратні пастки
Kostenpflichtig платний
Krankenversicherung (gesetzlich/privat) медичне страхування (обов'язкове / приватне)
Kredit кредит
Kreditangebote кредитні пропозиції
Kreditkarte кредитна карта
Kreditvermittlung кредитне посередництво
Kündigung розірвання
Kündigungsfrist розірвання

L

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Ladengeschäfte роздрібні магазини
Leasing роздрібні магазини
Lastschrift пряме дебетування
Lastschriftverfahren процедура прямого дебетування
Laufzeit строк дії
Lebensmittel продукти харчування
Lebensmittelkennzeichnung маркування харчових продуктів
Lebensmittel reklamieren рекламація щодо продуктів харчування
Lebensmittelüberwachung рекламація щодо продуктів харчування
Leistung послуги
Liquidität ліквідність

M

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Mindestlaufvertrag договір з мінімальним строком дії
Mahnbescheid лист з нагадуванням
Mahnung нагадування
Mangel дефект
Medizinprodukte медичні вироби
Mieter орендар
Mietkaution орендний депозит
Mietvertrag договір оренди
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) термін придатності
Mobilfunk стільниковий / мобільний
Mobilfunkvertrag договір про надання послуг мобільного зв'язку
Mogelpackung оманливе пакування
Monatliche Rate щомісячна ставка
Musterbrief зразок листа
Mündlicher Vertrag усний договір

N

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Nacherfüllung додаткове виконання
Nachfrist додатковий строк
Nährstoffversorgung забезпечення поживними речовинами
Nahrungsergänzung харчова добавка
Nährwertkennzeichnung позначення поживної вартості
Nebenkosten додаткові витрати
Nichterfüllung невиконання
Null-Prozent-Finanzierung безвідсоткове фінансування

O

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Ombudsman омбудсмен (неупереждений арбітр)
Onlinebestellung онлайн-замовлення
Opt-in opt-in

P

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Passiva пасиви
Pächter орендар
Patent патент
Pflegeversicherung (gesetzlich/privat) страхування довгострокового догляду (обов'язкове /приватне)
Pfändungsschutzkonto рахунок, захищений від арешту
Pflicht обов'язок
Prepaid-Karte передплачена картка
Produktinformationsblatt інформаційний лист про продукт
Private Haftpflichtversicherung приватне обов'язкове страхування відповідальності

Q

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Qualität якість
Quittung квитанція

R

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Reiserecht туристичне право
Reklamation претензія
Recht право
Rechte im Supermarkt права в супермаркеті
Rechnung рахунок-фактура
Rechnungsbeleg рахунок
Rechtsschutzversicherung страхування правового захисту
Restschuldversicherung страхування залишкової заборгованості
Rückabwicklung зворотне виконання
Rückgabe зворот
Rücktritt відмова
Rundfunkbeitragsservice сервіс адміністрування платежів за радіо

S

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Sachmangel дефект матеріалу
Schaden пошкодження
Schadenersatz компенсація збитків
Schadstoffe забруднювальні речовини
Schimmel цвіль
Schlichtungsstelle арбітраж
Schriftform письмова форма
Schufa агентство з оцінки кредитних ризиків Schufa
Schulden борги
Strom sparen ощадження електроенергії
Stromfresser пожирач електроенергії

T

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Teilzahlung/Ratenzahlung часткова оплата/розстрочка
Textform текстова форма
Tarif тариф
Tausch обмін
Telefonumfrage телефонне опитування

U

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Übereignung передача права власності
Übergabe передача
Überweisung переказ
Überziehungskredit овердрафт
Umschuldung реструктуризація боргу
Unfallversicherung (gesetzlich/privat) страхування від нещасних випадків (обов'язкове / приватне)
Untergeschobener Vertrag нав'язаний договір
Unterlassungserklärung заява про припинення виконання дій на майбутнє
Unterschrift підпис
Urheberrecht авторське право

V

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Verbraucher споживач
Verbraucherzentrale центр споживачів
Verbrauchsdatum bei Lebensmitteln термін використання харчових продуктів
Verjährung позовна давність
Vermieter орендодавець
Vermittlerregister (IHK) реєстр посередників (торгова палата)
vermögenswirksame Leistungen капіталоутворюючі нарахування
Versicherung страхування
Versicherungsantrag заявка на страхування
Versicherungsberater/-vertreter/-makler страховий консультант/представник/брокер
Versicherungsberatung страхові консультації
Vertrag договір
Vertragspartner партнер по договору
Vertragsunterlagen договірні документи
Vollmacht довіреність

W

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Wertpapiere цінні папери
Widerruf відкликання
Widerspruch заперечення
Willenserklärung волевиявлення

Z

Deutsch (німецька) Ukrainisch (український)
Zahlung оплата
Zahlungsaufforderung платіжна вимога
Zahlungsfähigkeit платоспроможність
Zahlungsunfähigkeit платонеспроможність
Zahlungsverkehr платіжні операції
Zeuge свідок
Zinsen відсотки
Zusatzstoffe bei Lebensmitteln добавки в харчові продукти
Zutaten/Zutatenliste інгредієнти / список інгредієнтів
Zuwiderhandlung порушення
Zwangsvollstreckungsbescheid виконавчий наказ
Інформацію про слово можна прочитати на графіку, а символи предметних областей показані над і під словом.

Інформація для новоприбулих з України

Ця сторінка призначена для людей, які шукають захисту, а також для людей та організацій, які підтримують біженців. Тут Ви знайдете інформацію українською мовою на знайомі Вам теми, такі як страхування, контракти, скарги, мобільні телефони, інтернет, поточні рахунки, шахрайство, спроби продажу через посередників та контрактні пастки.

mehrere Küken stehen in einem Stall auf Stroh

Verbraucher lehnen Kükentöten ab und wünschen sich klare Informationen

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentralen von Dezember 2020 zeigt, dass die Mehrheit der befragten Personen Kükentöten ablehnt. Sie wollen außerdem deutlich erkennen, was hinter Hinweisen wie "ohne Kükentöten" steckt.
Hausfront mit mehreren Balkonen mit Steckersolarmodulen

Neue Gesetze und Normen für Steckersolar: Was gilt heute, was gilt (noch) nicht?

Für Balkonkraftwerke gelten zahlreiche Vorgaben, die politisch oder technisch definiert sind. Was ist heute erlaubt und was nicht? Verschaffen Sie sich einen Überblick über Änderungen und Vereinfachungen.
Grafik zu Abogebühren trotz Kündigung bei AlleAktien

Trotz Kündigung: AlleAktien zieht weiterhin Geld ein

Verbraucher:innen berichten, dass das Aktienanalyse-Unternehmen AlleAktien teilweise Gebühren für nie abgeschlossene oder längst gekündigte Premium-Mitgliedschaften einziehe. Das können Betroffene tun.