Czym są centrale konsumenckie (Verbraucherzentralen)?

Niejasne faktury, niezamówione czasopisma, upomnienia od firm i biur windykacyjnych? Umowy, których nikt nie rozumie? Czy to jest w ogóle dozwolone? Jakie są moje prawa i obowiązki w codziennym życiu konsumenckim? Ze wszystkimi tymi pytaniami można się zwrócić do central konsumenckich.
Beratung bei der Vebraucherzentrale
On

Czym są centrale konsumenckie (Verbraucherzentralen)?

Centrale konsumenckie nie są urzędami, ale niezależnymi, finansowanymi głównie ze środków publicznych, organizacjami użyteczności publicznej, które pomagają w rozwiązywaniu licznych problemów w codziennym życiu konsumentek i konsumentów oraz bronią ich interesów i praw.

Centrale konsumenckie znajdują się we wszystkich 16 krajach związkowych i oferują szeroki zakres usług w około 200 punktach poradnictwa. W centralach konsumenckich poszczególnych krajów związkowych i w Federalnym Związku Central Konsumenckich (Verbraucherzentrale Bundesverband, vzbv) pracuje łącznie około dwóch tysięcy pracowniczek i pracowników.

Federalny Związek Central Konsumenckich (vzbv) jest organizacją dachową 45 stowarzyszeń konsumenckich (16 central konsumenckich i 29 stowarzyszeń ukierunkowanych na politykę konsumencką). Jest to sieć prężnie działająca na rzecz polityki konsumenckiej, która reprezentuje interesy konsumentek i konsumentów wobec polityki, administracji, wymiaru sprawiedliwości, biznesu i społeczeństwa.

Jakie są nasze zadania?

Centrale konsumenckie w krajach związkowych oferują niezależne poradnictwo i aktualne, wiarygodne informacje na wiele tematów związanych z prawem konsumenckim oraz informują konsumentki i konsumentów o ich prawach i obowiązkach w codziennym życiu konsumenckim.

Pomagamy odnaleźć się w gąszczu niejasnych ofert i zrozumieć złożone warunki na rynku. Zwracamy również uwagę na aspekty zdrowotne i środowiskowe, które mogą mieć wpływ na decyzje zakupowe.

Wolni od wpływów ekonomicznych i politycznych, reprezentujemy wyłącznie interesy konsumentek i konsumentów na szczeblu krajów związkowych i walczymy w przypadku problemów ze sprzedawcami lub egzekwowaniem praw konsumenckich.

Bronimy również interesów konsumentek i konsumentów wobec firm. W razie naruszeń prawa wystosowujemy wobec nich upomnienia i pozywamy ich do sądu. A jeśli przepisy prawa nie są wystarczające do ochrony konsumentek i konsumentów, angażujemy się również politycznie.

W jakich tematach doradzamy?

Centrale konsumenckie udzielają porad w kwestiach prawnych i ekonomicznych dotyczących prywatnych gospodarstw domowych.

Informujemy na przykład o tematach dotyczących umów sprzedaży i na wykonanie usług, reklamacji, fałszywych sklepów i pułapek subskrypcyjnych, rachunków za usługi telekomunikacyjne i energię, podróży, abonamentu RTV, windykacji, ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego. Dostarczamy także informacji na temat nieuczciwych oferentów, kwestii żywieniowych i porad dotyczących oszczędzania pieniędzy. W razie potrzeby możemy również polecić Państwu kontakt do innych użytecznych instytucji i osób.

Usługi doradcze różnią się w zależności od kraju związkowego. Na stronach internetowych poszczególnych central konsumenckich można znaleźć usługi doradcze dostępne w danym kraju związkowym.

Jakie są możliwe formy poradnictwa?

Centrale konsumenckie oferują możliwość uzyskania osobistej porady w punkcie doradztwa, porady telefonicznej lub porady online (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu wideo).

Najbliższą centralę konsumencką mogą Państwo znaleźć tutaj.

Wideo

(in Bearbeitung)

Förderhinweis BMUV

Hand hält rote BahnCard 25

Nach Klage der Verbraucherzentrale: Kündigungsfrist für BahnCard verkürzt

Ab sofort können Kund:innen ihre BahnCard statt sechs Wochen vier Wochen vor Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen. Die Verbraucherzentrale Thüringen hatte die DB Fernverkehr AG wegen unzulässiger Kündigungsfristen verklagt. Dennoch will sie auch jetzt noch weiter klagen, denn dies sei nur ein Teilerfolg.
Eine Frau befragt einen älteren Herrn und hält ein Klemmbrett mit Unterlagen in der Hand

Wie können Sie sich gegenüber dem Pflegedienst verhalten?

Bei der ambulanten Pflege sind pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen häufig auf die Unterstützung eines Pflegedienstes angewiesen. Die Verbraucherzentralen geben Antworten auf typische Fragen zu ambulanten Pflegeverträgen.

Urteil gegen Amazon: Gekauft ist gekauft

Amazon darf Kunden nach einer Kontosperrung nicht den Zugriff auf erworbene E-Books, Filme, Hörbücher und Musik verwehren. Wir helfen Betroffenen mit einem Musterbrief.